Pilootprojecten Deeltijds Kunstonderwijs

In het kader van de inhoudelijke vernieuwingen van het deeltijds Kunstonderwijs, gingen er in 2012 vier pilootprojecten van start.

OVSG werd aangesteld als penvoerder van de projecten Kunstenbad en Musi’X. Deze projecten kregen de opdracht om te focussen op de toekomstige eerste en tweede graad. Kunstig Competent en Artistieke Competenties onderzochten een nieuwe, competentie-gerichte evaluatie-praktijk. Na vier jaar praktijkonderzoek in verschillende pilootacademies werden de vier pilootprojecten afgerond. Alle verzamelde expertise is terug te vinden op de websites van de pilootprojecten.